caska investcaska investcaska investcaska investcaska invest
 
V roce 2000 se vedení firmy CASKA INVEST, a.s. rozhodlo v rámci své činnosti k založení a
sponzoringu cyklistického oddílu pro mládež. Sponzoring práce s mládeží není pro většinu firem
lukrativní záležitost, protože tyto vynaložené prostředky se v rámci reklamy nejsou schopny firmě
vrátit. Firma CASKA INVEST se i přes tyto důvody ke sponzoringu rozhodla, protože na zábřežsku
nebylo v rámci sportovních aktivit pro mládež velké vyžití.

Vedení oddílu se soustřeďují hlavně na dvě oblasti činnosti: závodní činnost, tzn. zúčastňování se
závodů v silniční i dráhové cyklistice a pořádání „přeboru zábřežských škol „ v silniční cyklistice.

V obou činnostech již oddíl dosáhl vynikajících výsledků.
V cyklistickém oddíle závodí do 10 dětí ve věkové kategorii 11–16 let. Největších úspěchů doposud
dosáhl v roce 2003 Vítězslav Ševčík, který v kategorii starších žáků vyhrál celoroční soutěž
Českého poháru a na mistrovství ČR obsadil dvě druhá a jedno třetí místo. Další medailová
umístění v rámci republiky získali např. Robin Wagner, Tomáš Goláň a Josef Tomek.
Rovněž šéftrenér Vladimír Caska, aktivní závodník v silniční cyklistice, se může pochlubit několika
úspěchy, naposledy opakovaným vítězstvím v MORAVSKÉM BIKE MARATONU, ovšem již
v kategorii „nad 50 let“, stejně tak další trenér p. Petr Hrubý, kteří se navíc pravidelně účastnili
závodů „Moravského poháru“.

Každoročně pořádá cyklistický oddíl za pomoci svých zaměstnanců, ve spolupráci s DDM Zábřeh,
za podpory a součinnosti vedení všech zábřežských škol a za vydatné ochoty dobrovolníků –
většinou bývalých cyklistů – „Přebor žáků zábřežských škol“, který má pravidelně účast kolem
110 dětí, přičemž rok 2004 byl rekordní, kdy se závodů účastnilo celkem 160 dětí.

Tato akce je pravidelně pořádána vždy na konci školního roku a tak přináší dětem nejen velké
sportovní zážitky a zábavu, ale též oddílu příležitost, jak „draftovat“ nové talenty pro cyklistiku.
caska investcaska investcaska investcaska investcaska investcaska investcaska investcaska investcaska investcaska investcaska invest