caska investcaska investcaska investcaska investcaska invest
caska invest
caska investcaska investcaska invest

Výstavba – síť mobilních telefonů GSM

Paegas-Radiomobil
Jedná se o instalaci základnových
stanic mobilní sítě firmy RadioMobil
na různých objektech (panelové, zděné
objekty, sila, komíny, nadzemní vodo-
jemy, ocelové a betonové věže).
Součástí dodávky je akviziční činnost
včetně výběru lokality, projekce
a výstavba stanic.

Rok: 1997–2003
Počet staveb: 41
Území: Jižní a Severní Morava,Východní Čechy, Severní Čechy
Investor: RadioMobil a.s., Londýnská 730,PRAHA 
caska investcaska investcaska invest